Driebanden Kampioenschappen Ulvenhout: De eerste finales zijn gespeeld!

27 maart 2023     Tekst en foto's: Driebanden Commissie Ulvenhout / A. Kiet

Vrijdagavond 24 maart zijn de finales van de D-, B- en A-klasse gespeeld.

FIKS: Weten wat je wilt

27 maart 2023     Tekst: FIKS / Merel Verzeijden

Woensdag 29 maart aanstaande start het gratis FIKS-programma in Breda. Samen ontdekken jongeren wat ze willen, waar ze goed in zijn en wat ze liever niet doen. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. 

Palmpasen in Ulvenhout

27 maart 2023     Tekst en foto: Werkgroep Gezinsvieringen Ulvenhout-Bavel / Jan Rops

De Werkgroep Gezinsvieringen Ulvenhout-Bavel organiseert ook dit jaar de welbekende Palmpasen gezinsviering met ezel Sila, en wel op zondag 2 april om 11 uur in de Laurentiuskerk in Ulvenhout. 1 april kun je zelf een Palmpasenstok maken.

Schoolverlaters van beide basisscholen ontmoeten ouderen uit Ulvenhout

09 februari 2023     Tekst: KBO Ulvenhout / Henk Savelkouls - Foto's: KBS De Rosmolen / Heemkundekring

 

In de afgelopen periode vertelden senioren van de KBO en de Heemkundekring over hun verleden en gaven zo de schooljeugd van de Klokkebei en de Rosmolen een brede inkijk in het leven van vroeger.

 

Doelstelling project

Het doel van dit jaarlijks terugkerend project is het vormen van een positief beeld over ouderen, die nog zoveel waardevolle kennis kunnen overdragen, en daardoor het vergroten van begrip en respect. Zo ontstaat door dit project naast waardering ook een gewijzigd beeld over de positie van senioren in onze samenleving. Hierdoor ontstaat voor hen ruimte en een kans om een bijdrage te leveren aan de jeugd.

 

Oude mensen...

Al meer dan 20 jaar vormt het KBO-project Jong-Oud een uitstekend vertrekpunt voor de twee teams van vertellers. Nog steeds zijn de senioren uit Ulvenhout welkom om dit project vorm te geven in een aantal vertel- en gespreksrondes van een half uur. De diversiteit van de onderwerpen blijft de schoolverlaters boeien. De senioren maken gebruik van hun levenservaring en kennis van het werk van vroeger.

 

Interessant

De kinderen hadden grote belangstelling voor onderwerpen als gezondheid, onderwijs, verpleging, milieu, vrijetijdsbesteding, en school- en beroepskeuzes van vroeger. Naast de levensverhalen van de vertellers was er ter afronding ook volgens aloude traditie een bezoek aan de Paulus van Daesdonck museumboerderij (1903) in Ulvenhout. Tijdens de rondgang werden de vertellingen concreet en keken de kinderen in de keuken, de dorpswinkel met café, en het schoollokaal. Daarnaast bewonderden ze de verzameling belangrijke kleding, oudheidkundige vondsten en gereedschappen die vroeger werden gebruikt. De kinderen konden zich hier even  in de tijd van hun (over)grootouders wanen.

 

 

Waardevolle traditie

Dankzij de bereidwillige medewerking van twee vijftallen vertellers van de KBO Ulvenhout en de Heemkundekring uit Ulvenhout e.o. is dit project uitgegroeid tot een Ulvenhout-breed project. De KBO-projectgroep bestaat al jaren uit de dames Nelleke Fransen en Joke Wenselaar, en de heren Jacques de Beer, Toon Goos en projectleider Henk Savelkouls. De projectgroep van de Heemkundekring bestaat uit mevrouw Joke van Baal en de heren Rien van Kuijk, Kees van Hooidonk, Toon Goos en projectleider Hans Dekkers.

 

Leerkrachten

Uiteraard speelt ook de warme ontvangst op beide scholen een grote rol bij het succes van het project. Er worden jaarlijks al zoveel projecten aangeboden, maar voor dit Ulvenhoutse project wordt steevast ruimte gemaakt in het overvolle jaarplan. De leerkrachten van groep 8 zorgen ook voor een goede voorbereiding en organisatie.

De deelnemende scholen kunnen zo met de ouderen van Ulvenhout een belangrijke link leggen tussen de hedendaagse jeugd en het verleden. Het onderling begrip tussen generaties krijgt zo daadwerkelijk vorm en de kansen die het verdient. Ook kunnen de vertellers ervaren dat kinderen niet veranderd zijn…

 

Een dergelijk project is als nieuw, opzienbarend en innovatief, terwijl het een traditie is geworden!

Terug Schrijf reactie

 

ADVERTEREN?

 

Mail of bel 0646-996632

 

 


 

Paaslunch en -diner 09-04-2023- Landgoed Ulvenhart

Pasen 2023 - Landgoed Ulvenhart


 

 


 

 

^ Naar boven