Dorpsraad

Ulvenhout is een prachtig dorp aan de zuidrand van Breda. De Dorpsraad spant zich in om het mooie karakter van het dorp te behouden en verbetering en vernieuwing te stimuleren.

 

Ons motto is "samen dorp zijn". Hiermee maken wij duidelijk dat wij naar elkaar omkijken en elkaar helpen waar we dat kunnen. In Ulvenhout werken bewoners, ondernemers, verenigingen, diverse stichtingen, zorgverleners en gemeente Breda samen aan een mooie leefomgeving.

 

De Dorpsraad staat voor een vitaal dorp. Zij bewaakt, verbindt, denkt mee en doet mee om dit te realiseren. Om Ulvenhout ook in de toekomst vitaal te houden kunnen we niet achteroverleunen. Initiatieven ontstaan, problemen worden onderkend en opgepakt en verbindingen worden gelegd.

 

Dit doen we door onze visie en ambitie te verwoorden in diverse thema's met daaraan gekoppelde werkgroepen. De Dorpsraad is continu op zoek naar vrijwilligers. Mensen die zich binnen één of meer werkgroepen willen inzetten om invulling te geven aan de ambitie. Kijk eens of er een thema of werkgroep bij zit waar je een bijdrage aan kunt of wilt leveren. Iets voor jou? Neem dan eens contact op met een van onze bestuursleden.

Tot snel!

 

Contact

contact@dorpsraadulvenhout.nl

^ Naar boven