PlanBreda is een initiatief van de Gemeente Breda. Plan Breda biedt inwoners, organisaties en instellingen de mogelijkheid om de stad in een vroeg stadium mee te laten doen met plannen en ideeën. Zo zijn er onder andere mogelijkheden om te reageren, te stemmen of een voorkeur kenbaar te maken.

 

Achter de schermen van PlanBreda werken bewoners, dorps- en wijkplatforms, onderwijs, gemeente en andere instanties samen om plannen voor Breda een stapje verder te brengen.

Dit doen ze online via de website, maar ook offline via de wijkplatforms.

 

Wat gebeurt er met een plan?

Stel, je hebt een plan en je wilt hem delen op deze website. Wat gebeurt er dan? Jouw plan volgt 4 stappen.

 

 

 

Ulvenhout op Plan Breda      Spelregels voor het indienen van een plan

Idee voor uw buurt

Heeft u een idee waardoor uw buurt nog prettiger wordt om in te wonen, leven en recreëren? Dan kunt u dit voorleggen aan uw wijkplatform. Het wijkplatform bestaat uit verschillende partijen uit de wijk: bewoners, wijkprofessionals, ondernemers, gemeente en deelnemers vanuit het onderwijs. Samen wordt bekeken wat u nodig heeft om uw idee uit te voeren.

 

Spelregels voor het indienen van een plan

 

Subsidie wijkplatforms

 

Direct een plan indienen?

Ga naar Mijn plan

 

Meer informatie

Meer weten over de organisatie:

Stel je vraag via mail op plan@breda.nl

 


 

Oranjeplein Voorlopig Ontwerp rapportage

 


 

Uw sociaal wijkbeheerder
Breda Zuid-Oost

Driesprong I Molukse buurt, Brabantpark,
Heusdenhout, Sportpark 1 en Il,
Zandberg Oost, Zandberg West,
IJpelaar / Overakker, Blauwe Kei,
Ginneken, Bavel / Nieuw Wolfslaar, Ulvenhout

 

Ed Riemens

elo.riemens@breda.nl

 

 

^ Naar boven