Dorpsvisie

Samen met gemeente Breda en afgevaardigden van diverse verenigingen en stichtingen in ons dorp werkt de dorpsraad op dit moment aan het opstellen van een dorpsvisie. Deze dorpsvisie zal onder andere gebruikt worden in de nieuwe omgevingsvisie waar de gemeente op dit moment aan werkt.

 

Inmiddels is er door de dorpsraad een concept dorpsvisie opgesteld. We zijn nog, op basis van een brede discussie, met de gemeente in gesprek hoe een definitieve door de dorpsbewoners gedragen visie tot stand kan komen. We zullen hierover informeren, zodra er ontwikkelingen zijn. Tot dat moment zijn reacties op de concept visie welkom op contact@dorpsraadulvenhout.nl.

 

Wil je meer weten of meedenken? Neem dan contact op met Jean Nijssen van de dorpsraad.

 


 

Nota van uitgangspunten Ulvenhout

01 mei 2009

Concept dorpsvisie Dorpsraad Ulvenhout

15 april 2009

^ Naar boven