Goed ouder worden

26 februari 2024     Tekst: KBO Ulvenhout - Mieke Vos

 

Gezien de leeftijd van onze KBO-ers lijkt het ons verstandig ook aandacht te schenken aan: hoe kun je nu verstandig ouder worden? Iemand die daarover heeft gepubliceerd is drs. André van Leijenhorst. Hij is graag bereid zijn kennis en ervaring met ons te delen en doet dat in twee cursussen.

 

Cursus 1

Levensloopvragen voor gevorderden: één bijeenkomst


André is levenslooppsycholoog en gespecialiseerd in de kunst van goed ouder worden; over hoe je levensloopvragen steeds veranderen en hoe je een nieuw perspectief, een nieuw zicht op je toekomst, kunt ontwikkelen. Aan de orde komen thema’s als zin- en onzinbeleving, sociale relaties, je plek in de samenleving, voorbereiding op het definitieve afscheid en andere vragen die te maken hebben met je steeds doorgaande ontwikkeling, ook als je ouder wordt.

 

Deze cursus van één bijeenkomst vindt plaats op donderdag 14 maart, van 10.00 - 12.00 uur, in de Pekhoeve. André verzorgt een inleiding van drie kwartier. Na de pauze gaan de deelnemers in een kleine groep de inzichten vertalen naar hun eigen persoonlijke situatie. We sluiten de bijeenkomst af met een gezamenlijke gedachtewisseling.


Cursus 2

Aspecten van goed ouder worden: vier bijeenkomsten.


Deze cursus heeft als thema 'de psychologische kant van goed ouder worden'. Goed ouder worden is geen toevalstreffer; je kunt daar sturing aan geven. Onder leiding van André gaan we met elkaar na wat de ingrediënten zijn van een boeiend, levenslustig, ouder leven. Dit aan de hand van artikelen met onderbouwde inzichten en door het uitwisselen van persoonlijke ervaringen. We doen dat in een groep van maximaal 12 personen, in vier bijeenkomsten op donderdag 28/3, 11/4, 25/4 en 16/5, van 10.00 - 12.00 uur in de Pekhoeve.

De cursus is interactief; tussen de bijeenkomsten is er leeswerk/opdrachten.

 

De thema’s die aan de orde komen, zijn:

1. inspirerende sociale contacten;

2. levenslust, doelen in je leven;

3. wat worden de volgende hoofdstukken in je levensboek?, en

4. betekenis geven: wat is dat, hoe doe je dat?

 

In verband met het maximale aantal van 12 deelnemers geldt: wie het eerst komt, wie het eerst maalt.

 

Meer info

Kijk voor meer informatie over aanmelden op www.kbo-ulvenhout.nl. Kijk onder Activiteiten naar > Kalender overige activiteiten.

 

Terug Schrijf reactie

KBO Ulvenhout

KBO Ulvenhout

^ Naar boven