Wateroverlast

Houden we in Breda droge voeten?

19 maart 2022

Water en klimaat brengen nieuwe opgaven met zich mee voor het Markdal. Op 14 april a.s. organiseert de Vereniging Markdal een discussieavond over de uitdagingen die ons de komende decennia te wachten staan met klimaat en watervraagstukken. Toegespitst op de beek- en rivierlandschappen in Noord Brabant en de Mark in het bijzonder.

 

De bijeenkomst vindt plaats in de Pekhoeve, Dorpstraat 94 te Ulvenhout.

Met deze avond wil de Vereniging Markdal verkennen welke rol het Markdal kan spelen als antwoord op de klimaatveranderingen, de verdroging en de vernatting in het watersysteem.

 

Het programma voor deze avond is als volgt:

19.30 uur. Zaal open. Koffie.

20.00 uur. Opening door Joost de Jong, Vereniging Markdal.

20.05 uur Pieter Schengenga.

 

Hoofdspreker is Pieter Schengenga, landschapsarchitect, directeur van bureau H+N+S. Dit bureau heeft een studie gemaakt over“Hoe kunnen de hoge zandgronden van Zuid Nederland klimaatbestendiger worden”? Hij zal ingaan op de nieuwe opgaven en uitdagingen voor de beek-en rivierlandschappen in Noord Brabant.

 

Pieter Schengenga (H+N+S Landschapsarchitecten) zal als één van de sprekers ingaan op de uitdagingen voor de Brabantse beek- en rivierlandschappen. Zijn bureau is betrokken bij diverse verkenningen over de omgang met verdroging en wateroverlast in relatie tot inrichting en gebruik.

 

Na zijn presentatie zullen deskundigen, die goed bekend zijn met het Markdal, aangeven wat dit betekent voor het Markdal. Dat zijn:

20.30 uur Frank van Lamoen, houdt zich bij de Provincie Noord Brabant bezig met de watertransitie in Noord Brabant en hij is deskundige omtrent rivier- en beekdallandschappen. Hij zal ingaan op de visie van de afdeling water bij de Provincie over het Markdal.

 

20.45 uur. Jan Janse: Welke rol kan het Markdal spelen als antwoord op de klimaatontwikkelingen, verdroging en de stikstofproblemen. Zelfstandig landschapsarchitect en adviseur naast werk bij Staatsbosbeheer. Hij heeft aan de wieg gestaan van het Markdalproces met het opstellen van een bidbook voor het Markdal in de periode 2012-2014. Hij is ook lid van de Provinciale Raad voor de Leefomgeving van de Provincie Noord Brabant.

 

21.00 uur Pauze

 

21.15 uur. Discussie: hoe kunnen we – als regio Markdal – kunnen inspelen op de maatschappelijke uitdagingen?

 

22.00 uur. Slotwoord door Ruurd Dijkman, interim-voorzitter van de Vereniging Markdal.

 

Meer informatie: Joost de Jong, joost.de.jong@markdal.org 06-2811 3854

Terug Schrijf reactie

^ Naar boven