Notulen Dorpsraadvergadering 15 september

28 september 2023     Jean Nijssen

Donderdag 15 september 20.00 uur, Boerderij de Pekhoeve De Schouw

Aanwezig: Diederik Jansen, Corinne van Wijk, Michael van Egeraat, Jean Nijssen (voorzitter), Annet Steenbergen (notulen)

Afwezig: Sandra Dielissen, Maaike van der Velden

 

Wensboom

 • Voordat we echt van start gaan, komen Joep en Ingeborg van den Maagdenberg een herinnering aan de wensboom aanbieden, zoals deze afgelopen winter bij de Pekhoeve heeft gestaan en waar Ulvenhouters al hun wensen konden delen. De Dorpsraad heeft de boom in ontvangst genomen en de volgende wensen genoteerd:
  • Een klein kunstgrasveldje om te sporten
  • Laten we Ulvenhout leefbaar houden voor jong en oud
  • Een pinautomaat bij het gezondheidscentrum
  • Veel betaalbare woningen, ook CPO
  • Annevillelaan 7 t/m 40 eenrichtingsverkeer
  • Speeltuin voor oudere kids en minigolf
  • Nieuwe skatebaan
  • Mooi en gesnoeid Ulvenhout

 

Hartelijk dank, Ingeborg en Joep, de wensen worden op de agenda gezet van het eerstvolgende overleg.

 

Ingekomen stukken

 • Ledenwervingsbord
  Vraag vanuit Boxing University om een ledenwervingsbord te plaatsen op de evenementenborden bij beide toegangswegen van Ulvenhout (Noord en Zuid). Ondanks dat we het sporten graag stimuleren en ondernemers een warm hart toedragen, is besloten om de aankondigingsborden conform bestaande afspraken te gebruiken. Te weten: als aankondiging van niet-commerciële evenementen vanuit Ulvenhoutse initiatieven.

 • Schoolpleintje
  Vraag over (her)inrichting van het ‘oude’ schoolpleintje, te weten naast de kerk aan de Dorpsstraat. Hier zal in een verkenningsoverleg met MUWA (Make Ulvenhout Wild Again) aandacht aan besteed worden. Mogelijk zijn er goed uitvoerbare ideeën die later met de omwonenden en aansluitende bedrijven besproken kunnen worden.

 • Heg
  Vraag om snoei van heg bij het aankondigingsbord noordzijde van het dorp (aan de Ulvenhoutse Laan). Jean zal contact opnemen met de eigenaar van de heg en vragen om betere zichtbaarheid van het aankondigingsbord.

 • Commerciële input Beweegparken.
  Dit bedrijf heeft eerder contact gezocht. Vanuit de Dorpsraad worden de ideeën om het dorp meer in beweging te krijgen als positief ervaren. Dit zou in een later stadium mogelijk in het Masterplan Pekhoeve passen of andere locatie in Ulvenhout. Er lijkt nu geen concrete vraag naar te zijn. Er wordt contact gelegd met KBO Ulvenhout, mogelijk zijn zij beter op de hoogte van mogelijke wensen vanuit de ouderen in het dorp. Diederik stuurt dit door.

 • Speelpleinen
  Ingezonden brief over vraag naar speelpleinen in Ulvenhout. Als Dorpsraad juichen we bewonersinitiatieven toe. Initiatieven dienen via subsidieaanvraag Breda opgezet te worden. Diederik zal reageren op deze vraag.

 • MUWA
  Make Ulvenhout Wild Again. Binnenkort vindt er een oriënterend gesprek plaats tussen MUWA en leden van de Dorpsraad (Corinne en Sandra nemen dit op zich). Dit is bedoeld als kennismaking en het uitwisselen van ideeën, mogelijkheden en verwachtingen.

Agendapunten

 • Subsidieaanvraag voor Dorpsraad 2023. De penningmeester (Corinne van Wijk) noemt de volgende aandachtspunten die bij de subsidieaanvraag genoteerd zullen worden:
  • PR-activiteiten om Dorpsraad Ulvenhout meer zichtbaarheid te geven
  • Website onsulvenhout.nl (ontwikkel- en abonnementskosten)
  • Inhuren betaalde kracht voor het schrijven en plaatsen van artikelen voor onsulvenhout.nl
  • Organiseren van openbare vergaderingen van De Dorpsraad Ulvenhout
  • Ondersteuning van (kleine) initiatieven vanuit het dorp o.a. gericht op duurzaamheid


Corinnne zal de aanvraag voor 2023 verder aanpakken.

 • Onsulvenhout.nl
  Op initiatief van De Dorpsraad is de website Onsulvenhout.nl opgezet. Deze is nu ongeveer 2 maanden online. Er zijn veel positieve reacties vanuit het dorp ontvangen. In de eerste instantie leverde Ingrid Bothe de meeste stukken, maar we zien steeds meer activiteit vanuit het dorp hierin. Verenigingen, werkgroepen en individuen weten de knop steeds beter te vinden om zelf artikelen aan te leveren. Ingrid zorgt dan voor een mooie plaatsing op de website.

 • Nieuwsbrief
  Sinds twee weken wordt er ook wekelijks op zondagochtend een nieuwsbrief verzonden naar alle aangemelde leden. Let op: mocht je je aangemeld hebben en geen nieuwsbrief ontvangen hebben, check dan je spam en zet ons op ‘veilige afzender’. We hopen op veel input vanuit de Ulvenhouters zelf, want vanuit deze gedachte is onsulvenhout.nl opgezet: nieuws voor en door Ulvenhout.

 • Verplaatsing van de sirenepaal:
  Na de verplaatsing van de sirenepaal naar het terrein De Pekhoeve is er overlast gemeld vanuit de directe omgeving. Overlast werd genoemd voor de jonge kinderen van het aangrenzende kinderdagverblijf Boefjes en Bengeltjes en voor de dieren op de Boerderij.

  Inmiddels is er met de gemeente Breda contact geweest en zijn er 4 locaties voorgesteld als mogelijke opties. Hieronder 2 op het terrein van de Pekhoeve (de huidige locatie en een plek dichter bij de Slotlaan aan de zijde van de dieren) en 2 locaties in de buurt van ´t Hofflandt. Deze laatste twee locaties liggen dichtbij basisschool De Rosmolen, alwaar na peiling aldaar een negatief advies ontvangen is vanuit de Medezeggenschapsraad van de school.

  De rol van de Dorpsraad is peiling van de meningen van omwonenden en van daaruit een advies overbrengen aan de gemeente Breda. De burgermeester zal uiteindelijk het besluit hierover nemen. De Dorpsraad zelf is hierin neutraal en geeft ruimte voor de verschillende meningen.

  Jean en Annet zullen nogmaals in contact gaan met de school en de genoemde bezwaren aanhoren. Het idee is om een poll in te zetten via onsulvenhout.nl, zodat meer mensen hun mening kunnen geven, dit moet nog verder uitgewerkt worden.

 • Nieuwjaarsreceptie Ulvenhout
  De Nieuwjaarsreceptie zal plaatsvinden op zondag 8 januari 2023.
  De organisatie hiervan is een gezamenlijke actie van De Dorpsraad samen met De Harmonie Ulvenhout, in samenwerking met Ulvenhout Leeft en Ulvenhout On Ice. Vanuit de Dorpsraad zal een subsidieverzoek gedaan worden bij ’t Hofflandt. Actie: Jean.
  Begin oktober zal een onderling overleg plaatsvinden met alle betrokken organisaties.

 • Platte Buis
  Hopelijk zal, na een coronabeperking van twee jaar, in 2023 de Platte Buis weer uitgereikt kunnen worden aan een actieve en zeer betrokken Ulvenhouter. Michael neemt het op zich dit uit te werken.

 • Bezoek wethouder van Breda.
  Op 29 juli bracht wethouder Jeroen Bruijns een bezoek aan Ulvenhout. De Dorpsraad had de wethouder uitgenodigd voor een kennismakingslunch. Er is een rondje door het dorp gemaakt, waarbij De Pekhoeve bezocht is, zowel het culturele centrum, als de boerderij. Actuele onderwerpen als de volgende stap voor het masterplan terrein Pekhoeve en ook het verplaatsen van de sirenepaal zijn besproken. Diederik neemt het op zich om vanuit De Dorpsraad verder in contact te gaan over het Masterplan Pekhoeve.

 • Bezoek raadsleden aan Ulvenhout.
  Op initiatief van de Ulvenhoutse politica Marieke Peereboom wordt er een verzoek ingediend bij de Bredase Griffie voor een werkbezoek aan Ulvenhout. Vanuit de Dorpsraad zullen Jean, Diederik en Corinnne concrete ideeën opperen om de raadsleden een aantrekkelijk werkbezoek te kunnen bieden. Het bezoek zal plaatsvinden in oktober, dus enige haast is vereist. We willen laten zien hoe mooi Ulvenhout is en hoe we het met elkaar nog mooier kunnen maken, als meerwaarde voor het grotere Breda.

 • Uitvoeringsovereenkomst wijk- en dorpsraden Breda.
  Op 20 september zal er een voorbespreking zijn met de kerngroep wijk- en dorpsraden. Michael zal hier namens de Dorpsraad Ulvenhout bij aanwezig zijn. Zie mail 25-8 voor verdere informatie.

 • Wortels in Breda.
  Er is onzekerheid over het voortbestaan van Wortels in Breda aan het Sulkerpad. Er zijn verschillende meningen hierover, die lijnrecht tegenover elkaar lijken te staan. De gemeente Breda beslist hierover. We betreuren het dat er verschil van mening is ontstaan, maar willen hier geen actieve rol in spelen. Het is vooralsnog een issue van Wortels, gemeente Breda, provincie en andere betrokkenen partijen. Als Dorpsraad nemen we hier geen formeel standpunt in. Vanuit de gedachte ‘Samen dorp zijn’ zouden we bij expliciete vraag vanuit de betrokkenen een onderling overleg kunnen faciliteren.

Volgende bijeenkomst en tevens uitnodiging aan geïnteresseerden vanuit het dorp:

Donderdag 3 november 20.00 – 22.00 uur

Locatie: Boerderij De Pekhoeve, Goei Kamer

Terug Schrijf reactie

^ Naar boven