Stedenband gemeente Breda en Yangzhou beëindigd

31 maart 2023     Tekst: Gemeente Breda

 

 

De stedenband kent echter niet alleen maar voordelen. Onderwerpen als geopolitiek, cyberveiligheid, intellectueel eigendom en mensenrechten vormden voor de gemeenteraad aanleiding voor het verzoek aan het college om de band te beëindigen.

 

Burgemeester Paul Depla: “De relatie met Yangzhou van de afgelopen vijftien jaar is zinvol geweest voor Breda en heeft mooie dingen opgeleverd. De wereld is in die tijd ook veranderd, en heeft de blik op een aantal onderwerpen waarin onze culturen van inzicht verschillen ook veranderd. Onze focus verlegt zich nu naar samenwerkingen binnen Europa. Op het gebied van maatschappelijke thema’s zal de dialoog tussen Nederland en China op nationaal niveau blijven plaatsvinden.”

 

Breda en Yangzhou

De stedenband tussen Yangzhou en Breda is in 2007 ontstaan en officieel bekrachtigd in 2009. Die met name op economie gerichte relatie zorgde voor jaarlijkse handelsmissies, het starten van de China Business Association, de opening van een China Desk voor ondernemers in Breda en de provinciale viering van Chinees Nieuwjaar in Breda in 2010 en 2016. Vanaf 2015 heeft de stedenband een ander karakter gekregen. Door de Chinese economische groei zijn de omstandigheden gewijzigd, waardoor jaarlijkse handelsmissies niet meer nodig waren. Dit leidde tot een andere koers en bracht de focus meer op de samenwerking op de thema’s water, cultuur en toerisme. Aan deze samenwerking werd in 2018 een vijfjarenprogramma gekoppeld.

 

Evaluatie

Bij het vaststellen van de visie Internationalisering is afgesproken om stedenbanden regelmatig te evalueren. Het afronden van het vijfjarenplan was een natuurlijk moment voor een evaluatie over de stedenband met Yangzhou. Daaruit werd duidelijk dat er veel is gedaan binnen de samenwerking, kennis is uitgewisseld en er mooie resultaten zijn bereikt op het gebied van water, cultuur en toerisme met Yangzhou. Maar ook dat een eventuele economische spin-off voor Bredase ondernemers niet afhankelijk is van deze stedenband, omdat de provincie Noord-Brabant en de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij de relatie met de provincie Jiangsu zullen continueren.

 

Daarnaast staat in het in 2022 vastgestelde Bestuursakkoord dat Breda meer focus wil leggen op Europa. Ook de EU vraagt lokale overheden om meer focus op Europa.

 

Politiek

In december 2022 is door de meeste raadsfracties aangegeven dat de stedenband met Yangzhou op een nette manier beëindigd zou moet worden. Een stedenband moet gedragen worden door de inwoners. Politieke partijen vertegenwoordigen de Bredanaars en verwoorden hun gevoelens. Het argument dat zij de stedenband met Yangzhou willen beëindigen weegt daarom zwaar voor het college.

Terug Schrijf reactie

^ Naar boven