Op zun Bosuils

10 februari 2023     Tekst: Piet Nuijten

 

 

Ietskes aanders dan dagge van mijn gewend zijt.
Ik gaoi vendaog nie wijd trug in de tijd.
Wa zal ur meej karreneval gebeure van- t jaor.
Nog un paor daoge en ut is wir daor.

 

Dur wor in oos durp wir veul over gesprooke.
Want ut was dur cerona al drie jaor onderbrooke.

Mar nouw meuge wir volop gaon feeste.
Das is ut verlange van de meeste.

 

Bender al klaor vur is un dikkels gestelde vraog.
Van mijne kaant is ut allemaol un bietje traog.
Zal ur di jaor wir nun gèève optocht koome.
Daor hek al veul nààchte van ligge droome.

 

De bouwlods vur onze waogebouwers is geslopt.
Datie nog un jaorke zou blijve staon hadik gehopt.
Ur is ok veul geprot over un nuuwe schuur.
Mar de prijs daorvan is veul te duur.

 

Ut zal ur nie makkelukker op worre de komende jaore.
Daorvur valt ur nog eel wa eurokus te spaore.

Un aanderu vraog hor ik aan de toog.
Hoeveul gaot de prijs van un pilske omhoog.


Mar we motte ut toch posetief blijve bekijke.
Ut mot toch wir un bietje op vruuger gaon lijke.
Ik wul iedereen oproepe om meej te doen.
Zonder cerona wor ut wir net as toen.

 

Zelf ben-k aon ut verzinne of ik ok wir aon den bak mot.
De meese zègge al gauw: kek daor, dieje ouwe zot.
Mar daor hek al veul jaore ut lak aon.
En heb nou beslote toch wir meej te gaon.


Ok vur jullie allemaol, wie gu ok zijt of kent.
Wul ik zegge: zurg dagge dur bij bent.

 

Alaaf!


Peer van ’t Gatbroek

 

Terug Schrijf reactie


Piet Nuijten alias Peer van 't Gatbroek

Foto: Marieke Peereboom-Hoeben

 

Piet Nuijten levert met enige regelmaat Mijmeringen van Peer van 't Gatbroek bij Ons Ulvenhout aan.

^ Naar boven