Een mooi moment om onze schitterende Laurentiuskerk van binnen te bekijken

16 december 2022     Tekst en foto's: Stichting Restauratie Kerkgebouwen / Harm Scholten

 

Dinsdag 13 december heeft een aantal vrijwilligers onze Ulvenhoutse kerk weer in kerstsfeer omgetoverd. Er staat een schitterende kerststal. De Laurentiuskerk is eerste en tweede kerstdag van 14.00 tot 16.00 uur voor bezoek geopend.  

 

Geschiedenis

Niet alleen de kerststal is bijzonder, maar juist ook het gebouw zelf. Kijk eens goed naar alle gebrandschilderde ramen. Elk raam heeft een eigen geschiedenis, waar we je graag later uitgebreid over willen informeren. Maar ook de buitenkant heeft haar eigen geschiedenis. Die geschiedenis moet in stand gehouden worden en overgedragen worden aan de volgende generatie. En daarvoor zijn wij allen verantwoordelijk. 

 

Cultureel erfgoed

Cultureel erfgoed, om precies te zijn religieus erfgoed, is uiteindelijk van ons allemaal, maar vooral vóór ons allemaal. We gaan je de komende tijd regelmatig het een en ander vertellen over het erfgoed in jouw omgeving. We doen dit in de hoop dat je trots blijft, of wordt, op wat we hebben en graag meewerkt om ervoor te zorgen dat het ook voor de komende generaties behouden blijft. Onze mooie kerk, maar ook de kapellen in Galder, Strijbeek en Ulvenhout. 

 

Onderhoud en restauratie

De Parochie van de Heilige Familie is de verantwoordelijke instelling. Groot onderhoud wordt voor een aanzienlijk deel door de overheid gefinancierd. De Laurentiuskerk is immers een monument. Daarnaast zijn er andere inkomsten nodig voor het in stand houden van de kerk. De oude pastorie wordt verhuurd aan Lunchroom “De Uitdaging”, en internetproviders zorgen voor een ander deel van de inkomsten. Als je goed kijkt, zie je de zenders aan de hoeken van de toren, naast de uurwerken. De zenders voorzien een groot deel van het dorp van onder andere draadloze telefonie. De resterende inkomsten komen van de parochie en indirect dus van het Bisdom.

 

Donaties

Het laatste deel is geld dat je geschonken hebt, en naar wij hopen jaarlijks blijft schenken, aan Stichting Restauratie Kerkgebouwen Galder – Strijbeek - Ulvenhout. Je ontvangt elk jaar een folder waarin je gevraagd wordt een bijdrage te leveren. Het is een eeuwig gevecht om voldoende geld te ontvangen om de gebouwen in stand te kunnen houden. Tot nu toe is dat gelukt, mede dankzij jouw bijdrage. Echter, er zijn weer veel beren op de weg.

 

Subsidies

De overheid subsidieert nog slechts voor “sober en doelmatig onderhoud (niet meer dan nodig) aan het casco”. Uitdrukkelijk staat bij de voorwaarden “geen subsidie voor: “Kosten voor een ander gebruik van de ruimte, kosten om de ruimte te verfraaien en kosten om de ruimte meer comfort te geven”. Kortom: alleen noodzakelijk onderhoud om het gebouw niet te laten omvallen wordt vergoed en dat is te weinig om het gebouw goed te onderhouden. Als je geïnteresseerd bent in meer informatie hierover, kun je hier meer lezen. 

 

Aandachtspunten

Gelukkig is onze Ulvenhoutse Laurentiuskerk de laatste jaren helemaal gerestaureerd. Voor de komende 30 jaar, wordt ingeschat, zal het gebouw weinig groot onderhoud nodig hebben. Gelukkig maar. Wel blijven er aandachtspunten. Zo zien we onder andere aan de binnenkant dat het stucwerk op sommige plaatsen weer loslaat.

 

In onze volgende bijdrage gaan we verder in op die restauratie, en op recente aanpassingen aan het gebouw en de restauratie van de Hubertuskapel in Strijbeek.

 

Volgende keer ook: 

Wat gebeurt hier? 

 

Terug Schrijf reactie

Toegangsdeur

 

 

  

 

Torenspitsdakkapelletjes

 

 

 

 

 

Kantelen boven sacristie

 

 

^ Naar boven