Nieuw Geluid

01 december 2022     Tekst: Piet Nuijten - Foto: Marieke Peereboom-Hoeben

 

 

 

 

“Nieuw Geluid”

Door het wegvallen van Weekblad Nieuw Ginneken is er een leemte gevallen in de publicatie van kerkberichten, verenigingsnieuws, activiteiten en verslagen over ons dorp. Mede door de dorpsraad en vrijwilligers is er een oplossing gevonden voor dit dilemma. Sinds een klein half jaar is op internet de site Ons Ulvenhout te vinden. We kunnen nu alle berichten en verslagen hierop lezen. Voor ouderen zoals ik is het aanpassen geblazen. Maar we mogen blij zijn dat deze mogelijkheid er nu weer is.

Dan ga je zoals ik nadenken, of mijmeren, en de vraag stellen: Hoe was dit vroeger? Kort na de Tweede Wereldoorlog begon het verenigingsleven weer vorm te krijgen. Alle uitnodigingen en verslagen werden schriftelijk toegestuurd. De gemeente had bij het kerkplein een vitrine waar alle gemeentenieuws in werd opgehangen. In navolging hiervan gingen verenigingen ook voor hun leden kleine vitrines in de buurt van het kerkplein plaatsen. Na de Mis op zondagochtend was het altijd druk bij die kastjes en werd er vaak al flink voorvergaderd .

Enkele bestuursleden van verschillende verenigingen kwamen op het idee om een algemeen nieuwsblaadje uit te gaan geven. En het kwam er. Niet alleen voor Ulvenhout, maar ook voor Galder en Strijbeek. De initiatiefnemers Wim van Oosterbosch, Toos Verschuren,  Martien Dam en Jos Schalk uit Galder vormden de eerste redactie. Ook Kees Peeters, Janus Sprangers en Toon Huijben volgden. Iedere maandagavond kwam deze groep bij elkaar, de eerste jaren bij Kees Peeters in het Markdal.


Kerkberichten en vereniggingsnieuws was de hoofdzaak. Geen persoonlijke of politieke zaken was de afspraak. Wie precies de naam verzonnen heeft, is niet bekend maar het werd “Nieuw Geluid”. De samenstelling van de redactie wisselde nog al eens, maar de opzet was dat het door verenigingsmensen werd gedragen. Na die eerste jaren verhuisde de redactiebijeenkomsten naar Frans Verschuren aan de Chaamseweg. Meer dan 25 jaar was het daar iedere maandagavond om half acht bijeenkomst. Dan werd er gepast en gemeten om alle binnengekomen copy en advertenties een plekje te geven.


Op dinsdagochtend werd dit alles afgegeven bij drukker Henk Oomen in de Raadhuisstraat in het Ginneken. Men kon zich op het blad abonneren voor twintig gulden per jaar. Iedere week lag op vrijdag bij 2000 abonnees het Nieuw Geluid in de bus. Al snel kreeg het blad in de volksmond een bijnaam. De groene kaft was daar debet aan, en het werd het 'gruun boekske' genoemd.

Voor de bezorging werd in het begin Tines van der Velden, de bezorger van Dagblad De Stem ingeschakeld. Dat kon nog wel eens problemen opleveren als hij te lang “koffie “gedronken had bij café De Jong. Dan probeerde hij de verloren tijd in te halen en ging hij bij de scholen staan en gaf hij krant aan de kinderen mee.

 
Veel stipter was Roosje Vissers. Samen met haar man Toon nam zij de bezorging over. Men kon er de klok op gelijk zetten: op vrijdagmiddag lag het in bus. Ruim veertig jaar is Nieuw Geluid de drager geweest van het nieuws in Ulvenhout, Galder en Strijbeek. Alle exemplaren zijn bewaard gebleven en liggen bij Paulus van Daesdonck. Na de komst van Weekblad Nieuw Ginneken werd de belangstelling minder en werd het jammer genoeg opgeheven.

Allemaol de groeten en houdoe,

Peer van ‘t Gatbroek

Terug Schrijf reactie


Piet Nuijten alias Peer van 't Gatbroek

Foto: Marieke Peereboom-Hoeben

 

Piet Nuijten levert met enige regelmaat Mijmeringen van Peer van 't Gatbroek bij Ons Ulvenhout aan.

^ Naar boven