Achter de geraniums? Niet bij KBO Ulvenhout

22 november 2022     Tekst: KBO Ulvenhout - Mieke Vos

 

Achter de geraniums? Niet hier in Ulvenhout!

 

Senioren

In Brabant houden wij van gezelligheid en andere mensen ontmoeten. Dat is dan ook de reden dat het verenigingsleven volop bloeit. Zo is er in bijna ieder dorp en iedere wijk van een stad ook een vereniging van senioren. Nou ja, senioren… Je kunt al lid worden vanaf 50 jaar. Wie noemt zich tegenwoordig dan al senior? Maar het is wel de periode dat eventuele kinderen zo langzamerhand de deur uit zijn en je weer meer vrije tijd overhoudt en graag weer eens nieuwe mensen wilt leren kennen. Tijd hebt om activiteiten te ondernemen. Of vrijwilligerswerk wilt gaan doen.

 

Ontmoeten

Ook hier in Ulvenhout is zo’n seniorenvereniging actief: KBO-afdeling Ulvenhout. Het zijn echt niet allemaal ouderen-activiteiten die we organiseren. Men denkt al gauw aan bingo-middagen en de drie k’s van kaarten, kienen en keuvelen. Natuurlijk doen we dat ook wel, vooral voor de oudere leden. Maar daarnaast houden we voorlichtingsbijeenkomsten over van alles en nog wat, hebben we cursussen (muziekgeschiedenis, filosofie en kunstgeschiedenis), worden er fietstochten georganiseerd en hebben we jaarlijks een dagreis. Je kunt komen bridgen, rikken of jokeren. Maar ook koersballen of jeu-de-boulen.

 

Praktisch

Naast het organiseren van ontmoeting tussen de leden, zorgen we er ook voor dat we leden praktisch kunnen helpen. Er zijn vrijwilligers die kunnen ondersteunen bij het invullen van de belastingformulieren of bij het aanvragen van materialen in het kader van de Wmo.
Het komt erop neer dat we er met elkaar iets gezelligs, maar ook nuttigs van willen maken. Iets willen betekenen voor elkaar, verbonden zijn.

 

KBO

Alle KBO-verenigingen in onze regio zijn onderdeel van koepelorganisatie KBO-Brabant (120.000 leden in heel Brabant). De ‘K’ is al lang niet meer van Katholiek. We delen wél de onderliggende waarde van naar elkaar omzien. KBO vertalen we tegenwoordig liever als Kom Bij Ons’.

‘Voor een lage contributie van 20 euro ben je al lid in Ulvenhout. Dan kun je meedoen aan alle lokale activiteiten (voor sommige activiteiten wordt nog een extra bijdrage gevraagd, bijvoorbeeld kerstdiner, jaarlijkse reis en cursussen), gebruik maken van de hulp, uitdagend vrijwilligerswerk doen en profiteren van extra voordelen van de koepelorganisatie KBO-Brabant.

 

Voordelen

Die biedt onder andere ledenvoordelen bij (zorg)verzekeringen, gratis juridisch advies, gratis woonadvies, geeft het ledenmagazine Ons uit en behartigt de belangen van 50+ers op provinciaal en landelijk niveau op het gebied van pensioenen, zorg/wonen, mobiliteit en welzijn.

En als je vindt dat je nog niet toe bent aan zulk verenigingsleven, kun je de ‘senioren’ ook helpen door voorlopig steunend lid te zijn. Ben je aanvullend verzekerd bij VGZ of CZ (via de collectiviteitsverzekering van KBO-Brabant), dan krijg je bovendien dit lidmaatschapsgeld (tot 25 euro) retour. 

 

Je bent van harte welkom bij de lokale vereniging hier in Ulvenhout!


Voor meer informatie kun je contact opnemen via kboulvenhout@gmail.com

Terug Schrijf reactie

KBO Ulvenhout

KBO Ulvenhout

^ Naar boven