Portret van een kunstenaar - Miriam Sanders

17 juni 2024     Tekst: Leontien Besems-van Oord - Foto's: Miriam Sanders

Miriam SandersIn het weekend van 22 en 23 juni organiseert Ulvenhout uit de Kunst de 12e editie van de Kunstroute in Ulvenhout. In de aanloop naar de Kunstroute zet UudK deelnemende kunstenaars in de schijnwerpers. Deze keer een portret van Miriam Sanders.

Jan v.d. Meer kampioen 2023/24 DBVJ

17 juni 2024     Tekst: Toon Aarts - Foto's: Ad Martens

Overhandiging Supercup DBJVVanaf half september strijden op donderdagavond de 12 leden van de Driebandenvereniging Jeugdland tijdens hun wekelijkse topsportavond op de drie biljarttafels in de Taveerne om hun clubkampioenschap.

Special Olympics op Jeugdland

17 juni 2024     Tekst en foto's: Michael van Egeraat

Vlag Special OlympicsZaterdag 15 juni was een deel van Nationale Spelen in het kader van de Special Olympics 2024 op het Sportpark Jeugdland te Ulvenhout.

In memoriam pastoor Gerard Baeten 1930-2024

30 mei 2024     Tekst: Hans Dekkers

Pastoor Gerard Baeten

 

Op 15 augustus 1930 wordt in het gezin Baeten te Alphen de vierde zoon geboren. Zijn naam is Gerard. Als jongen van 11 gaat Gerard in 1941 beginnen aan een seminarieopleiding die in 1955 resulteert in zijn wijding tot priester door de toenmalige bisschop van Breda, mgr Baeten.

 

Kapelaan in diverse parochies

Zijn eerste standplaats wordt St.Willebrord bij pastoor Oomen. Gerard voelt er zich snel thuis, ontmoet er hardwerkende en blije mensen, wisselt de boekentaal in voor de taal van de gewone mens en maakt kennis met de tourhelden Wim van Est en Wout Wagmans. Vanuit Willibrord wordt hij enkele keren aangesteld als tijdelijke legeraalmoezenier voor de Nederlandse soldaten in het Franse La Courtine.

 

In 1959 wordt hij bedrijfsaalmoezenier bij de HKI in Breda (later Enka), een kunstvezelfabriek waar in dag- en nachtploegen wordt gewerkt. De reden: ‘De kerk wilde de christelijke waarden in de industrie bevorderen."

 

Dan volgt In 1966 een aanstelling als kapelaan bij deken Koopmans in de Lambertusparochie van Etten. Gerard was in de bloei van zijn leven en beleefde er een gelukkige tijd en dat was wederzijds want de Ettenaren droegen hem op handen. Ze zagen hem na tien jaar node vertrekken naar Prinsenbeek, maar daar is zijn verblijf van korte duur.

 

Pastoor in Ulvenhout, Galder en Strijbeek

In 1977 komt de eerste zorg voor de St.Laurentiusparochie van Ulvenhout, Galder en Strijbeek in handen van pastoor Baeten. 

 

Hij treft in Ulvenhout een uitgeklede kerk aan: letterlijk en figuurlijk. De kerk is niet alleen ontdaan van al zijn versieringen, maar ook van een aantal parochianen die zich niet meer in die kerk thuisvoelen.

 

Als mens onder de mensen straalt Gerard echter een positieve invloed uit en weet daardoor veel mensen aan zich te binden. Hij valt op door zijn welbespraaktheid en humor. Hij wordt herder van een bloeiende parochie met diverse enthousiaste werkgroepen die weliswaar voor meer vergaderingen zorgen, maar ook werk van de voorganger uit handen nemen.

 

Verdiensten voor de parochie

Gerard gaat regelmatig op huisbezoek, is begaan met de zieken, brengt de communie rond, geeft les op de basisschool en laat zich vaak in het dorp zien bij verenigingen en activiteiten.

 

Gerard is ook een pastoor die zijn preken verlevendigt met aanschouwelijk materiaal. Er komt een moderne kruisweg in de kerk te hangen, geschilderd door de plaatselijke kunstenaar Frans Slagmolen. En hij neemt ook het initiatief voor een grote torenloterij waardoor onze mooie toren er weer een tijdje tegen kan.

 

Met emeritaat

In 1997 verhuist Gerard van de pastorie naar de wijk Kraaijenberg. Hij gaat met emeritaat, maar zijn pastorale zorg voor kerk en parochiaan zet hij niet aan de kant.

 

Onder grote belangstelling vierde hij zijn gouden en in 2015 zijn diamanten priesterjubileum in Ulvenhout. In die feestelijk mis liet hij de volle kerk nog eens verschieten met zijn uitspraak: “De wereld gaat naar de knoppen,” waarna hij een mobiele telefoon onder zijn kazuifel vandaan toverde.

 

Pastoor Baeten was ook de eerste die in 1999 de hoogste Ulvenhoutse onderscheiding, de Platte Buis, in ontvangst mocht nemen. Daaruit blijkt welk een bijzonder waardevolle rol hij in de Ulvenhoutse gemeenschap heeft gespeeld.

 

Visie op het geloof

Pastoor Gerard Baeten beschouwde het geloof niet als hogere wiskunde. “Geloof is er voor de mensen en niet andersom”, zei hij altijd. “Geloof maakt geen onderscheid. Geloof straalt blijdschap uit of biedt troost. Je mag er ook bij lachen.” Hij was een pastoor die God liet spreken met een Brabants accent.

 

Pastoor Gerard Baeten is op 19 mei, Eerste Pinksterdag, overleden in de leeftijd van 93 jaar.

 

Een dikke ‘dank je wel’ pastoor, voor je levenswijsheid en alle mooie en dierbare momenten die jij aan ons parochianen hebt geschonken.

 

Pastoor Gerard Baeten jubileert

 

Ten tijde van publicatie van dit in memoriam was de maker van de gebruikte foto nog niet bij ons bekend. Bent of kent u de fotograaf? Laat ons dat weten. Dan zorgen we alsnog voor naamsvermelding als u daar prijs op stelt. (nvdr)

 

 

 

Terug Schrijf reactie

^ Naar boven