Kap- en snoeiwerkzaamheden Rouppe van der Voortlaan

28 februari 2024     Tekst: Gemeente Breda

 

Begin volgende week starten kap- en snoeiwerkzaamheden aan de Rouppe van der Voortlaan. Er worden 47 bomen gekapt.

 

Om veiligheidsredenen is het nodig om deze bomen vóór het broedseizoen, maar ook vóór het in blad komen van de bomen, te kappen en/of te snoeien. De werkzaamheden verder in de tijd schuiven (bijv.  naar na de zomer) is niet mogelijk vanwege een hoog risico op takbreuk, stambreuk en het omvallen van bomen.

Volgende week wordt gestart met ecologisch onderzoek en wordt de noodzakelijk snoei uitgevoerd. Aansluitend worden de bomen gekapt. Het streven is om 86 bomen terug te planten in het voorjaar van 2024.

Dit betekent extra overlast voor de omwonenden en omgeving. Er zijn reeds afsluitingen vanwege werkzaamheden aan de Allerheiligenweg/Marialaan.
De werkzaamheden worden zo goed mogelijk verdeeld over verschillende fases; er wordt gewerkt tussen 09.00 - 16.00 uur. Werkzaamheden in het weekend zijn in deze omgeving niet wenselijk gezien het gebruik door bewoners, omwonenden, sportcomplexen, e.d.


Er is gekeken naar minimaal mogelijke hinder, maar uiteraard is die niet helemaal te voorkomen.

Werken aan bomen | Gemeente Breda

Terug Schrijf reactie

^ Naar boven