Extra steun voor inwoners die moeilijk rondkomen

13 april 2023     Tekst: Gemeente Breda

 

Samen met de maatschappelijke partners ziet de gemeente Breda dat er al langere tijd een toename is in de vraag naar hulpverlening en ondersteuning voor de kwetsbare groep inwoners die in armoede leeft. Nu het aantal inwoners dat ondersteuning vraagt oploopt, heeft het college besloten extra geld beschikbaar te stellen voor (de thematafel) armoede & schulden. Hiermee kunnen de betrokken partners, Voedselbank, Stichting Humanitas en Schuldhulpmaatje aan de toegenomen vraag voor ondersteuning (blijven) voldoen. In totaal gaat het om 50.000 euro.

 

Ondersteuning

Marike de Nobel, wethouder armoede: “We zien een toename van gezinnen die moeilijk rond kunnen komen. Mensen die het gewoonweg niet redden. Daar willen we onze ogen niet voor sluiten. We zorgen ervoor dat we deze kwetsbare gezinnen ondersteunen. Door partners extra middelen te bieden, zorgen we ervoor dat de ondersteuning op de juiste plek terecht komt.”

 

Toename armoede

Door de torenhoge inflatie afgelopen jaar, een energiecrisis naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne en verslechterde economische vooruitzichten is de groep financieel kwetsbare inwoners gegroeid. Dit heeft in Breda onder andere geleid tot een toegenomen aantal bezoekers aan de Voedselbank en meer inwoners die hun energierekening niet kunnen betalen. De gemeente heeft daarom besloten extra middelen beschikbaar te stellen. Met deze maatregel kan een kwetsbare groep inwoners voldoende ondersteund worden met het op orde houden van hun financiën. En blijven we inwoners helpen om erger te voorkomen.

 

Andere maatregelen

Vanuit de gemeente ondersteunen we inwoners ook op andere manieren. Een aantal maatregelen die we recent hebben genomen zijn:

  • In 2022 is een energietoeslag van €1.300,- voor inkomens tot 130% van het sociale minimum uitgekeerd. Ook in 2023 is het mogelijk om een energietoeslag aan te vragen. Dit gaat vooralsnog om €500,-. Bijstandsgerechtigden hebben deze toeslag al ontvangen.
  • Studenten kunnen een energietoeslag aanvragen: voor een zelfstandige woonruimte €400,- en onzelfstandige woonruimte €150,-.
  • Het noodfonds inwoners energiepakket is op 1 april 2023 ingegaan. Inwoners kunnen een aanvraag doen voor gestegen energiekosten. Er wordt altijd naar de persoonlijke situatie gekeken en maatwerk toegepast. De inkomensgrens van het noodfonds ligt op 200% van het sociaal minimum. Er is €250.000,- beschikbaar gesteld voor het noodfonds.
  • Er is een maatwerkfonds van €50.000,- voor schrijnende gevallen. Op dit maatwerkpotje kunnen medewerkers van de gemeente en maatschappelijke partners een beroep doen in situaties waarbij inwoners acuut in de financiële problemen zitten, maar waar de problemen niet structureel van aard zijn. Zo kan er vanuit de gemeente voor worden gezorgd dat de financiële impasse wordt doorbroken.
  • De eigen bijdrage bij een aanvraag bijzondere bijstand is sinds 1 oktober 2022 afgeschaft.
  • Sinds 2022 is de vermogensnorm bij kwijtscheldingen verhoogd. Deze verhoging stelt de belastingplichtige in staat een kleine financiële buffer te creëren.

 

 

 

Terug Schrijf reactie

 

ADVERTEREN?

 

Mail of bel 0646-996632

 

 

30 mei DinerConcert Landgoed Ulvenhart met

30 mei DinerConcert Landgoed Ulvenhart DinerConcert met Matthieu Idmtal


 

 


 

 

^ Naar boven