Driebanden Kampioenschappen Ulvenhout: De eerste finales zijn gespeeld!

27 maart 2023     Tekst en foto's: Driebanden Commissie Ulvenhout / A. Kiet

Vrijdagavond 24 maart zijn de finales van de D-, B- en A-klasse gespeeld.

FIKS: Weten wat je wilt

27 maart 2023     Tekst: FIKS / Merel Verzeijden

Woensdag 29 maart aanstaande start het gratis FIKS-programma in Breda. Samen ontdekken jongeren wat ze willen, waar ze goed in zijn en wat ze liever niet doen. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. 

Palmpasen in Ulvenhout

27 maart 2023     Tekst en foto: Werkgroep Gezinsvieringen Ulvenhout-Bavel / Jan Rops

De Werkgroep Gezinsvieringen Ulvenhout-Bavel organiseert ook dit jaar de welbekende Palmpasen gezinsviering met ezel Sila, en wel op zondag 2 april om 11 uur in de Laurentiuskerk in Ulvenhout. 1 april kun je zelf een Palmpasenstok maken.

Wat voor natuur willen we in het Markdal?

13 maart 2023     Tekst en foto: Vereniging Markdal / Joost de Jong


 

Het bestuur van de Vereniging Markdal wil graag zoveel mogelijk geïnteresseerden betrekken bij de uitwerking van natuurambities in het Markdal. Daarom nodigt de vereniging leden en andere geïnteresseerden uit voor een themabijeenkomst op maandagavond 20 maart a.s. in de Pekhoeve, Dorpstraat 94 te Ulvenhout. Aanvang 20.00 uur; inloop vanaf 19.30 uur.

 

Doel

Met elkaar van gedachten wisselen over welke natuur we willen in het Markdal. Zo nodig actualiseren van reeds bestaande ideeën en voorstellen 

 

Herinrichting

Het Waterschap heeft de plannen voor de herinrichting van de Mark en het Markdal voortvarend opgepakt. Daarbij ontstaan de komende periode weer discussies over welke natuur we in het Markdal willen. Eerdere voorstellen worden eventueel geactualiseerd en meer in detail 
De definitieve inrichting bepaalt de kansen voor nieuwe natuur. Wordt het moerasnatuur of wordt het meer kruidenrijk grasland. Zijn er kansen voor natuurinclusieve landbouw? Willen we meer landschapselementen? En waar? Zijn er kansen voor particulieren om natuur te beheren? Mogen of moeten er nog koeien in een natuurgebied lopen?

 

Programma

19.30 uur: Zaal open, koffie.

 

20.00 uur: Opening door Nellie Raedts, Vereniging Markdal, geeft de aftrap van de avond aan de hand van de ambitiekaart “natuurdoelen” uit het Voorlopig Ontwerp van het Markdal.

 

20.05 uur: Joost de Jong, Vereniging Markdal, schetst de werkwijze om kansen en dilemma’s op een afgewogen manier te bespreken. Bijvoorbeeld: hoe komen we tot antwoorden op de vragen over welke natuur het beste past in een beekdal. Welke natuur vinden we het belangrijkste voor planten, dieren en mensen? Wat voor factoren hebben invloed op de toekomstige natuur?

 

Drie thema’s nader beschouwd

 

20.15 uur: Tim Bijl, medewerker van de Provincie Noord Brabant legt uit welke invloed de provincie heeft bij het bepalen van natuurdoelen en het beheer ervan. Hoe doet de provincie dat en hoe denkt de Provincie over de natuur in het Markdal?

 

20.30 uur: Piet van Iersel van de West Brabantse vogelwerkgroep vertelt over de resultaten van een studie omtrent een ‘vogelvriendelijke inrichting van het Markdal’. Waaraan dient de inrichting van het Markdal te voldoen om vogels goede leefruimte te bieden?

 

20.45 uur: Theo Bakker van Staatsbosbeheer, coördinator natuurinclusieve landbouw, geeft voorbeelden hoe Staatsbosbeheer natuurinclusieve landbouw stimuleert. Hoe kunnen natuur en landbouw samen gaan, en wanneer niet?


21.00 uur: Pauze.

 

21.15 uur: Na de pauze vindt een discussie plaats over een aantal stellingen.

 

22.00 uur: Afsluiting door Ruurd Dijkman, voorzitter van de Vereniging Markdal.

Het belooft een boeiende discussie te worden.

 

Meer informatie

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met Joost de Jong: 06 2811 3854.

 

Aanmelding via info@verenigingmarkdal.nl wordt op prijs gesteld.

 

Terug Schrijf reactie

 

ADVERTEREN?

 

Mail of bel 0646-996632

 

 


 

Paaslunch en -diner 09-04-2023- Landgoed Ulvenhart

Pasen 2023 - Landgoed Ulvenhart


 

 


 

 

^ Naar boven