wateroverlast

terug naar thema's

Zware regenbuien geven regelmatig wateroverlast in Ulvenhout. Dit komt door de hoge grondwaterstand. Ulvenhout heeft een uniek watersysteem omdat dit ligt tussen de Chaamse Beek en het Ulvenhoutse Bos. Omdat het overstortende water niet schoon genoeg is, zijn de overstorten van de riolering in dit gebied dichtgezet. Hierdoor kan het water niet weg en stroomt het via kolken op straat. Om de wateroverlast terug te dringen en het watersysteem te verbeteren is de gemeente samen met waterschap Brabantse delta en Staatsbosbeheer een oplossing aan het bedenken.
Wil je ook meedenken, meepraten, meedoen of ben je gewoon nieuwsgierig? Neem dan contact op met Albert Douwes.