leefbaarheid

terug naar leefbaarheid

buurtpreventie

18-10-2016 10:40

Buurtpreventie wordt ingezet om ervoor te zorgen dat de inbraken (en criminaliteit) in heel Breda tot een minimum worden beperkt en het veiligheidsgevoel onder burgers in Breda stijgt. Daarnaast wil de gemeente dat er in elke buurt in Breda door middel van buurtpreventie een stevig netwerk van buurtbewoners ontstaat, die buurtpreventie zelf draaiende houdt en zo de buurt leefbaar houdt.

In Ulvenhout is buurtpreventie Hofflandt actief. Via dit artikel willen we u op de hoogte houden van de activiteiten van buurtpreventie Hofflandt. Lees hiervoor ook de nieuwsbrief met tips en laatste nieuws.

Hier het verslag van de bijeenkomst van 20 september.

Beste Straat Contact Personen
Buurtpreventiegebied Hofflandt
 
Op dinsdag 20 september was er een vergadering gepland van Buurtpreventie Hofflandt.
De datum was wat ongelukkig gepland, maar er waren naast de voorzitter ( René Vaandrager ) en secretaris ( Leo Suijker ) slechts 2 leden aanwezig. (en 9 officiële afmeldingen)
Al geruime tijd neemt de animo om aan de vergaderingen van de Straat Contact Personen deel te nemen af. We zien dit aan de gestadige teruggang van de deelnemers. Wellicht zijn de vergaderingen niet boeiend genoeg en gebeuren er ( gelukkig maar ) te weinig spannende dingen in onze buurt.
We willen daarom wat minder frequent bij elkaar komen ( maximaal 2 keer per jaar ) en als er werkelijk iets gebeurt in de buurt, dan kan dit altijd met een ( extra ) ad hoc overleg.
De geplande datum van 7 december blijft dus nog even staan en we zullen voor 2017 twee nieuwe datums plannen.
Veel informatie wordt verspreid via onze nieuwsbrief, e-mail en de bijlagen vanuit de wijkagent.

Een nieuw initiatief zijn de WhatsApp groepen.
Enige maanden geleden zijn we onder jullie informatie gaan verspreiden om WhatsApp groepen te formeren in jullie ( deel ) straat. Er zijn al een paar WhatsApp groepen operationeel. Een ieder kan een WhatsApp groep oprichten. Gebruik hierbij wel de door de gemeente Breda Buurtpreventie opgestelde richtlijnen. Deze worden in de bijlagen uitgelegd.
De informatie over de WhatsApp groepen wordt nu nog alleen naar de Straat Contact Personen gestuurd. Je mag de bijlagen zelf kopiëren of doorsturen naar de bewoners in jouw straat.
Binnenkort zullen we samen met de andere buurtpreventiegebieden in Ulvenhout en Buurtpreventie Breda een activiteit gaan organiseren om de WhatsApp groepen extra onder de aandacht te brengen. We houden jullie op de hoogte.

Met vriendelijke groet,
René Vaandrager en Leo Suijker

Hieronder vind u aanvullende informatie:

Nieuwsbrief oktober 2016

Wat doet de BOA?

Whatsapp groep maken en spelregels

Uitnodiging deelname whatsapp groep

Bevestiging deelname whatspp groep