a58

terug naar thema's

Verbreding A58. Wat betekent dit voor de leefbaarheid van Ulvenhout? Wat vindt u van de aanpassing van de A58? Welke ongewenste effecten kan dit mogelijk hebben voor Ulvenhout en wat kunnen we er aan doen om deze effecten terug te dringen. Welke ‘blackspots’ zijn er in Ulvenhout als het om verkeersveiligheid gaat en hoe zouden we deze kunnen aanpakken? Welke overige veiligheidsissues spelen er in Ulvenhout en wat kunnen we daar aan doen?

Wil je meedenken, meepraten, meedoen of ben je gewoon nieuwsgierig? Neem dan contact op met Toon Goos.