Denk mee over de Voorjaarsnota 2024

02 mei 2023     Tekst: Gemeente Breda


In de Voorjaarsnota schetst het college de ontwikkelingen voor Breda en de plannen voor 2024 voor o.a. wonen, groen, energie en gastvrijheid. Wat zijn uw wensen? U kunt die 29 juni tussen 16.00 - 18.00 uur kenbaar maken tijdens een inspreeksessie. De Voorjaarsnota wordt gepubliceerd op www.hetgeldvanbreda.nl.

 

Denk mee

De gemeenteraad heeft de taak om de Voorjaarsnota vast te stellen. Het college maakt daarvoor een concept. De raad vult het voorstel van het college aan met moties en amendementen. Ook inwoners kunnen hun mening en wensen voor Breda delen met de raad. Dat kan in een zogenaamde beeldvormende sessie voor insprekers.

 

Relevante data

Donderdag 29 juni, 16.00 - 18.00 uur: beeldvormende sessie voor insprekers uit de gemeente Breda. Aanmelden kan tot 16 juni.
Donderdag 13 juli 16.00 uur: vaststellen Voorjaarsnota in de raadsvergadering.

 

Aanmelden

Wilt u een idee of wens voor Breda delen met de raad? Meld u aan via raadsgriffie@breda.nl met uw NAW gegevens en een korte schriftelijke inspraakbijdrage, volgens de volgende opbouw:
Ik/wij stellen vast dat: (feiten, achtergrond, historie, probleem).
Ik/wij hebben nagedacht over en houden rekening met: (overwegingen, redenen).
Ik/wij zouden heel graag zien dat de gemeente geld reserveert voor: (voorstel, conclusie).

 

De deadline voor aanmelden en insturen van uw schriftelijke bijdrage is 16 juni.

 

Daarna kunt u op donderdag 29 juni komen inspreken.

 

De raad ziet uw bijdrage graag tegemoet!

Terug Schrijf reactie

 

ADVERTEREN?

 

Mail of bel 0646-996632

 

 

Moestuinlunches - Landgoed Ulvenhart

Moestuinlunches op Landgoed Ulvenhart


 

 


 

 

^ Naar boven